Tin tức chứng khoán, thị trường tài chính, tiền tệ

Thông tin doanh nghiệp, kinh tế vĩ mô

Ngân hàng, tiêu dùng, Bát động sản, Xây dựng, dệt may, Dầu khí, Thủy Sản, Sản xuất hàng tiêu dùng

Cách chơi chứng khoán hiệu quả
Kiến thức cơ bản Tin tức

Doanh thu, lợi nhuận, EPS. Đánh giá các chỉ tiêu như thế nào. Tại sao phải cẩn thận với những tin tức mà bạn đọc được.

Doanh thu, lợi nhuận, EPS. Khái niệm Khi một doanh nghiệp bán sản phẩm hoặc dịch vụ cho khách hàng để thu tiền về, đó cũng là doanh thu của doanh nghiệp. Nó phản ánh kết quả đầu vào của hoạt động kinh doanh, Trên bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, doanh […]